facebooktwittermail d

Besökare på Agroteknikk uppmanas att testa sig

Flera på den stora teknikmässan har senare konstaterats vara smittade med covid-19.

Minst 37 000 besökare och utställare var på årets upplaga av Agrotenikk. Nu har det konstaterats flera fall av covid-19 bland dessa. FOTO: AGROTEKNIKK

Alla som besökte den stora norska lantbruksmässan Agroteknikk uppmanas nu att testa sig om de fått covid-19. Anledningen är att flera besökare har sedan konstaterats vara smittade enligt kommunledningen i Malvik. 

Det handlar om minst 37 000 personer inklusive alla utställare enligt arrangören Landbruksmaskinimportørenes Forening. De som får ett positivt svar på testet uppmanas rapportera in det till helsenorge.no.

Mässan som arrangeras vart tredje år hölls den 25 till 28 november i Lilleström.