facebooktwittermail

Förslaget: Utländsk arbetskraft ska skatta i Sverige

I dag behöver utländska arbetstagare inte betala skatt i Sverige om de är inhyrda av en utländsk arbetsgivare och arbetar i Sverige mindre än 6 månader. Nu kan det bli ändring efter ett regeringsförslag.

Bär- och skogsindustrin kan komma att påverkas av regeringens nya förslag angående utländsk arbetskraft.
Bär- och skogsindustrin kan komma att påverkas av regeringens nya förslag angående utländsk arbetskraft. FOTO: TT

I en lagrådsremiss från 2018, som man nu går vidare med, föreslås att den nuvarande tidsregeln inte ska gälla om arbetet utförs för en uppdragsgivare i Sverige och under dennes kontroll och ledning, skriver Byggvärlden.se.

Vem arbetet utförs för ska alltså vara skattegrundande, inte vem som betalar ut lönen.

Finansministern positiv

Enligt finansminister Magdalena Andersson kan förslaget leda till cirka 700 miljoner kronor till statskassan årligen, skriver TT.

– Det ökar konkurrensneutraliteten och är också välkommet av de svenska fackföreningarna. Det kommer omfatta ungefär 23 000 arbetstagare som i dag jobbar i Sverige men ändå inte betalar skatt här, säger hon till Ekot skriver TT.

Möts av kritik

Martin Mörman är skatteexpert på LRF och säger till ATL att förslaget kritiseras av näringslivsorganisationerna. Bland annat har man ifrågasatt vilka ekonomiska konsekvenser detta kommer få för Sverige i ett längre perspektiv.

Om förslaget går igenom finns det enligt Mörman en risk att utländsk säsongsarbetskraft som till exempel bärplockare och skogsarbetare, väljer andra länder att arbeta i framför Sverige.

– Detta kan leda till att utländska arbetstagare och utländska företag inte vill vara verksamma i Sverige. Den utländske individen som funderar på att ta ett tillfälligt arbete i Sverige gör sannolikt en ekonomisk kalkyl och räknar på vilken nettolön denne kommer att erhålla. Med en svensk beskattning kommer sannolikt fler att tacka nej till att arbeta i Sverige eftersom nettolönen blir lägre, säger Martin Mörman.

Martin Mörman är skatteexpert på LRF.
Martin Mörman är skatteexpert på LRF. FOTO: LRF

Arbetstoppar kan bli besvärliga

Han tror att förslaget i bästa fall kan leda till att fler svenskar intresserar sig och utbildar sig inom de gröna näringarna. Om inte, kan det bli problem under arbetstoppar.

– Många företag har idag återkommande utländsk personal som är utbildad och erfaren inom yrket. Dessa kommer bli svårare att locka till Sverige.