facebooktwittermail d

Algtillskott kan bli supermat för kycklingar

Nu ska forskare från SLU, Göteborgs universitet och Uppsala universitet undersöka om tillskott av alger i fodret kan stärka immunförsvar och minska farliga bakterier hos kycklingar.

Brunalger innehåller flera bioaktiva substanser som på olika sätt kan vara nyttiga. Algens fibrer kan stimulera goda bakterier i tarmen vilket i sin tur kan stärka immunförsvaret. Algerna innehåller också andra substanser som florotanniner som kan ha en antibakteriell effekt.

Nu ska forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Göteborgs universitet och Uppsala universitet studera om brunalgen sockertare innehåller bioaktiva substanser som kan stärka kycklingars immunförsvar.

– Vi börjar med att titta på algen i laboratorium för att se vad den innehåller för bioaktiva substanser. Sedan har vi också ett in vitro-system som ska likna vad som sker i kycklingens tarm där vi kan studera hur de bioaktiva substanserna påverkar tarmfloran. Vi vill undersöka kopplingar mellan tarmfloran och immunförsvaret för att bättre förstå hur de påverkar varandra, säger Emma Ivarsson, SLU, som är involverad i projektet.

Alg med många intressanta substanser

Att man valt just sockertare (Saccharina latissima) beror på att det är en brunalg med många bioaktiva substanser. Algen växer naturligt på västkusten och den kan användas i livsmedel eller som djurfoder. I ett separat forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har man också utvecklat en anläggning där man odlar algen.

– Fibrerna i alger är annorlunda jämfört med landväxter. Vi vet att de har effekt på tarmfloran, säger Henrik Pavia, som är professor vid institutionen för Marina vetenskaper vid Göteborgs universitet och har arbetat mycket med algodlingsanläggningen.

Ska bli mer robusta

Hittar forskarna rätt bland sockertarens bioaktiva substanser hoppas de att kunna studera om algtillskott kan hjälpa nykläckta kycklingar att bli mer robusta.

– Vi har ett kläcksystem där vi kan ge foder och vatten till kycklingen så fort den har kläckts, så vi ska studera om algtillskott kan vara ett sätt att stärka de unga kycklingarna. Vi kommer också att titta på möjligheterna att ge tillskott till föräldradjur för att stimulera mängden antikroppar som överförs till ägget. Vi tror att algtillskott kan bli en pusselbit tillsammans med den övriga skötseln som ger en god kycklingkvalitet under hela uppfödningsperioden, säger Emma Ivarsson.

– Kan vi hitta någon substans som bidrar till bättre hälsa för kycklingen och mindre antibiotikaanvändning så skulle mycket vara vunnet för kycklingindustrin, säger Henrik Pavia.

Studerar även campylobakter

Ett annat led i projektet är att studera om algtillskott kan minska mängden campylobakter i kycklingarnas tarmar. Bakterien förekommer i tarmarna hos flera djurarter, exempelvis höns. Vid slakt kan bakterierna hamna på kycklingköttet och riskerar att göra konsumenter sjuka om köttet inte hanteras rätt och upphettas ordentligt vid tillagning. På senare tid har Livsmedelsverket uppmanat till krafttag mot bakterien för att minska risken att allmänheten blir sjuka av att äta smittat kött.

– Tanken är att försöka studera om vi kan skapa en sämre miljö för campylobakterna i kycklingarnas tarmar. Får vi ner mängden bakterier i tarmsystemet minskar risken att kycklingköttet kontamineras, förklarar Emma Ivarsson.

LÄS MER Läkare: "Förbjud smittad kyckling"

LÄS OCKSÅ Uppåt för kyckling trots larmrapporter