facebooktwittermail d

”Älgkött lika dåligt som nötkött för klimatet”

Viltkött är minst lika dåligt för klimatet som nötkött, enligt debattören Hans-Örjan Nohrstedt. Det är främst skogsskadorna orsakade av älg som borde sänka betyget.

FOTO: MOSTPHOTOS

Hans-Örjan Nohrstedt skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att älgkött inte borde betraktas som miljövänligt. Han påpekar att Världsnaturfonden i sin Köttguide ger viltkött en grön gubbe, som bland annat innebär att köttet är bra för klimatet.

Gränsvärdet för grön gubbe är fyra kilo koldioxidekvivalenter, men Hans-Örjan Nohrstedt tycker att det finns rapporter som tyder på att de negativa miljöeffekterna av viltkött oftast är större än för kött från lantbrukets husdjur.

Förlorad produktion

Han hänvisar till Riksskogstaxeringen och att älgen orsakar så mycket skador på skogen att det ger en förlorad produktion på 1 miljon kubikmeter per år.

Omräknat så motsvarar den ett uteblivet upptag i skogen på hela 100 kilo koldioxid per kilo kött, det vill säga 25 gånger Världsnaturfondens gränsvärde. Vanligt nötkött har ett värde på 40-45.

Transporter till jakten

Hans-Örjan Nohrstedt, som tidigare har varit verksam vid SLU, Skogforsk och vid Forskningsrådet Formas, menar att det saknas debatt och forskning om jakten och viltets klimatpåverkan. Han tar också upp transporter till och från jakten.

Tillskottet från transporter beräknar han till minst ett kilo koldioxid per kilo älgkött. Dessutom släpper älgarna ut metangas, på samma sätt som betande kor.

Saknas diskussion

Han tycker att det helt saknas offentlig diskussion i ämnet och även att det saknas forskning på området och nämner bland annat att det inte finns ett enda forskningsprojekt om klimatavtryck av vilt och jakt de senaste tjugo åren bland projekt som finansierats av Viltvårdsfonden.

ATL har tagit kontakt med Svenska Jägareförbundet, men de har inga kommentarer till debattinlägget i dagsläget.