facebooktwittermail d

Alggifter hos nöt kartläggs

SLU har fått landskapsregeringens tillstånd att ta blodprov på åländska nötdjursbesättningar i sommar.

Syftet är att se om de djur som dricker Östersjövatten är påverkade av de levergifter som blågrönalgerna producerar.

Forskarna synar bland annat ämnet BMAA som finns i alggifterna och som sätts i samband med nervförstörande sjukdomar som als, alzheimer och parkinson, rapporterar Finska notisbyrån.ATL.nu