facebooktwittermail d

Skogsindustrierna och LRF vill förändra älgförvaltningssystemet

I en ny rapport ger Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna det nuvarande älgförvaltningssystemet underkänt. 

– Jaktlagstiftningen måste ses över, viltfrågan har blivit ett samhällsproblem, säger Paul Christensson, vice ordförande i Södra och ordförande i LRF Skogsägarna.