facebooktwittermail d

Alger blir energi och djurfoder

31 miljoner i bidrag läggs på ett forskningsprojekt om hur alger kan odlas för att bli - djurfoder och energi.

Det är statliga vetenskapsrådet Formas som delat ut en majoritet av bidraget till projektet som leds av forskaren Fredrik Gröndahl från Sven Lovéncentret i Fiskebäckskil.

- Algerna som vi odlar ska vi sen stoppa in i ett bioraffinaderi, där vi kan utvinna mat eller mattillsatser. Det kan vara djurfoder, vi ska titta på värdefulla kemikalier, och annat sådant material som man kan få fram, säger Fredrik Gröndahl till P4 Väst.

Algmassan som blir över kan användas som biomassa för att producera energi. Restproduktion kan användas som näring till odlade växter.