facebooktwittermail d

Älgavskjutningen missar målen

Det skjuts allt färre älgar i Sverige. Trots reducerade mål klarar jägarna inte av att skjuta av sin tilldelning. Drabbas gör bland annat skogsägare när älgarna ger sig på nyplanterad skog.

Just nu pågår älgjakten i stora delar av Sverige.

Den nya älgförvaltningen, som började gälla under 2012, skulle ge markägarna större inflytande och anpassa tillgången på älg till skogsskadorna.

Men många skogsägare har fortfarande stora problem att plantera tall och i vissa områden är det stora skador på skogen. Samtidigt visar siffrorna, i den statistik som finns, att det skjuts färre älgar än planerat.

– Det kan bero på att planerna var överambitiösa eller att älgstammen minskar. Men i ett övergripande perspektiv ser vi inga tecken på att det nya älgförvaltningssystemet inte fungerar, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på LRF.

Tar tid att studera

Han menar att systemet inte har utvärderats ännu. Det har bara gått tre år och samspelet mellan skog, vilt och jakt är komplicerat och tar tid att studera.

– Det finns fortfarande skador på skog, både lokalt och regionalt, som är helt oacceptabla. Men det kommer att ta tid för det nya systemet att fungera.

– Visst, det skjuts för få älgar i vissa områden. Men i andra områden är det mycket färre älgar nu än tidigare.

Problem med älgdata

Statistiken om antal skjutna älgar i förhållande till de ställda målen i de olika älgskötselområdena kommer från älgdata.se. Den portalen drivs av länsstyrelserna, som får in uppgifter om alla skjutna älgar och de uppsatta målen.

– Det har varit lite problem med älgdata. Man har inte riktigt kunna lita på siffrorna, menar Göran Bergqvist, klövviltsamordnare på Svenska Jägareförbundet.

Men nu tror han att siffrorna ska vara korrekta. Och enligt dessa siffror har avskjutningen i förhållande till målet minskat med omkring 10 procentenheter jämfört med för tre år sedan.

Orealistiska mål

– Det kan vara så att man har satt orealistiska mål. Om jag har förstått saken rätt har man sänkt målet ganska rejält inför årets älgjakt. Och då kan procentandelen förändras.

Han påpekar också att avskjutningssiffran för 2014/2015 verkar låg och menar att det kan vara så att alla län inte har slutrapporterat.

– Men jag tror inte att det kan komma till så många älgar att vi hamnar över 90 000. Om man ser på siffrorna de senaste åren så är det en nedåtgående trend, säger Göran Bergqvist.

Om den minskande avskjutningen beror på att det faktiskt finns färre älgar att skjuta eller om jägarna har blivit mindre effektiva finns det inga tydliga svar på än.