facebooktwittermail d

Älgar skrämda av skyddsjakt

Tiden för en omstridd skyddsjakt på älg i Hälsingland går ut på måndagen utan att någon älg skjutits

Under en månad har två skogsägare i Fönetrakten haft Länsstyrelsens tillåtelse att jaga de hungriga älgar som samlats på marken under vintern och orsakat betesskador på hundratusentals kronor i nio hektar tallungskog.
Men ingen älg har skjutits.
- Vi har varit ute en del, men inte fällt något djur. Däremot har vi lyckats störa dem så pass att huvudmålet ändå är uppnått, säger skogsägaren Magnus Svanberg till Ljusdals-Posten.

Jägare i området är kritiska till skyddsjakten och har överklagat beslutet till Naturvårdsverket.
- Beslutet kommet att prövas i sak. Det kan vara vägledande för länsstyrelserna i framtiden, säger Malin Hollberg Malm, jurist på Naturvårdsverket, till Ljusdals-Posten
ATL.nu