facebooktwittermail

Älg och dåliga föryngringar sänker tillväxten i norr

Dåliga ungskogar ger på sikt minskad tillväxt med 7 miljoner kubikmeter per år i de tre nordligaste länen. Det visar en ny analys från SLU.

Betesskador av älg i Västerbotten. Arkivbild.
Betesskador av älg i Västerbotten. Arkivbild. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Nyligen släppte Skogsstyrelsen en analys som visade att brist på råvara hämmar skogsindustrin. Nu kommer nästa kalldusch, både för industrin och för skogsägarna: En ny analys från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar på ett mycket dåligt tillstånd för ungskogarna i de tre nordligaste länen. På 100 års sikt beräknas det ge ett tillväxttapp på 20 procent jämfört med tidigare beräkningar, motsvarar 7 miljoner kubikmeter per år.