facebooktwittermail

Han leder bränsleuppror – planerar traktordemonstration

I slutet av november hoppas spannmålsodlaren Alexander von Bothmer att ett stort antal traktorer ska rulla in i Stockholm för att protestera mot de stigande bränslepriserna.

Alexander von Bothmer.
Alexander von Bothmer hoppas på stor uppslutning i traktordemonstrationen i slutet av november. FOTO: MIKAEL MARKLUND

Dieselpriset är på väg mot 20 kronor per liter. Och mycket talar för att det kommer att fortsätta stiga även efter att priset nått den nivån. Inte minst i takt med att det ska ingå en stigande andel fossilfritt i bränslet.