facebooktwittermail d

Alebäck söker tillstånd för 300 000 kycklingplatser

Alebäcks stuteri utanför Lidköping har ansökt om miljötillstånd för att bygga två kycklingstall med sammanlagt 300 000 platser.

Alebäcks stuteri blev rikskänt när det på 1980-talet blev hem för franske stjärntravaren Ideal du Gazeau.

Stuteriet bedriver hingsthållning, infrysning av hingstsperma, inackordering av avelsston och unghästar samt växtodling på 987 hektar med huvudinriktning på hästfoder. Kunderna finns företrädesvis inom EU och Norge.

Ansökt om miljötillstånd

Verksamheten är fördelad på tre gårdar och växtodlingen har hittills varit inriktad på att försörja stuteriet med grovfoder, havre och strömedel samt för försäljning till kunder.

Nu har ägarna, familjen Björnsson, genom bolaget Björnsson Drift AB ansökt om miljötillstånd för kycklingproduktion på Ekenäs i Resville, en tidigare mjölkgård. Ansökan avser två nybyggda stall på sammanlagt 300 000 platser vilket fullt utbyggd ger en årsproduktion på runt 2,4 miljoner kycklingar.

"Bästa fall i gång 2018"

– Vi är ute efter ytterligare ett ben att stå på och vi ser en framtid inom kycklingproduktionen. Nu ska vi betona att detta rör sig om en MKB och att vi i bästa fall är i gång 2018, säger Erik Björnsson, ansvarig för lantbruket på Alebäck.

Förutom stallbyggnader planeras en panncentral, fodersilor, tvättvattenbehållare och lagringshall för gödsel. Satsningen på kyckling kommer inte att påverka stuteriverksamheten som ska fortsätta i oförminskad skala.

– Det är inte heller säkert att vi kommer att bygga 300 000 platser utan vi har sett till att ta höjd i MKBn. Det är lättare att ta till lite extra och backa än tvärtom, säger Erik Björnsson.