facebooktwittermail d

Äldre man omkom – fick höbal över sig

En äldre man omkom vid lastning av höbalar.