facebooktwittermail d

Alarmerande läge för den biologiska mångfalden

Ny internationell rapport om biologisk mångfald slår fast att naturen ofta värderas för lågt i ekonomiska termer.

– Vi förlorar arter och livsmiljöer, säger Torbjörn Ebenhard på SLU.