facebooktwittermail

Åländskt mjölkbeslut upprör

När sjukvården på Åland köpte in mjölk ratades den åländska mjölken till fördel för Valio och Arla, vilket har fått känslorna att svalla.

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, ska i år enligt ett tjänstemannabeslut köpa alla mjölkprodukter från Arla och Valio i stället för det lokala mejeriet ÅCA, som tidigare har varit leverantör, uppger Hufvudstadsbladets nätupplaga.

Kontraktet uppger vara värt 90 000 euro och Valio-Arlas bud låg 8 000 euro under ÅCA:s anbud.

- Ett olyckligt beslut. Det offentliga Åland ska gynna lokalt producerade varor, säger Gun-Mari Lindholm, lagtingspolitiker för De obundna och styrelsemedlem i ÅHS till tidningen.

Upphandlingen är redan genomförd och går inte att göra något åt, men frågan har lyfts för att se vad det går att göra inför framtiden i upphandlingsdirektiven. ATL.nu