facebooktwittermail d

Aktivt skogsbruk bra för klimatet

Skogsbruket är en viktig del av klimatarbetet och ett aktivt skogsbruk gör ännu mer nytta för klimatet än ett passivt.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Hög tillväxt genom aktivt brukande binder stora mängder koldioxid i skogen och genom att använda skogsprodukter för att ersätta fossila bränslen och oljebaserade material minskas de klimatpåverkande utsläppen ännu mer. Detta måste europeiska politiker ta till sig.

I onsdags röstade Europaparlamentet för ett kompromissförslag om hur medlemsstaterna ska bokföra utsläpp och upptag av koldioxid från skogsmark, LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Det förslag som bland andra EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Christofer Fjellner (M) arbetat hårt för är väsentligt bättre än EU-kommissionens ursprungliga förslag.

För att avgöra om skogsbruket är en källa till nettoutsläpp av koldioxid beräknas avverkningen utifrån en historisk referensnivå. Kommissionens förslag angav åren 1990–2009 som referens. Det förslag som nu röstades igenom innebär att virkesuttaget beräknas på nivåerna från 2000-2012, vilket är mer rimligt då dessa avverkningsnivåer ligger närmare i tiden.

Bäst hade det naturligtvis varit om någon referensnivå inte satts. Vi har under en lång tid byggt upp ett stort virkesförråd i Sverige och avverkningarna överstiger inte tillväxten. Att mer eller mindre låsa den framtida avverkningen till historiska nivåer är en onödig begränsning.

Ett ökat användande av skogsprodukter, inom ramen för ett hållbart skogsbruk, bidrar positivt till klimatarbetet. Fler trähus minskar användningen av betong som ger stora koldioxidutsläpp, biodrivmedel från skogsråvara ersätter diesel, träfibrer kan ersätta plast. Nya och gamla produkter från skogsindustrin är centrala för en omställning till ett fossilfritt samhälle. Att främst skogfattiga länder i EU försöker sätta käppar i hjulen för skogsbruket är minst sagt bekymrande.

Skogsbruket sägs inte ligga inom EUs kompetens utan är en nationell angelägenhet för medlemsländerna. Så ska det naturligtvis vara även i fortsättningen. Därför är det viktigt att den föreslagna referensnivån baseras på ”oförändrade skogsförvaltningsmetoder” och inte på ”intensitet” som i kommissionens ursprungliga förslag. Det måste vara uppenbart att det är medlemsstaterna som bestämmer över sitt skogsbruk för att undvika diskussioner om olika skogsskötselmetoders intensitet och klimatpåverkan.

Onsdagen omröstning var en seger men fler förhandlingar återstår innan en lagtext är färdig, närmast i EUs ministerråd. Regeringen måste därför, i samarbete med andra skogsländer i unionen, göra allt i sin makt för att hålla EU utanför skogen och tillvarata medlemsstaternas intresse av ett aktivt och klimatsmart skogsbruk.