facebooktwittermail d

Aktion mot människohandel i gröna näringar gav resultat

Polisen i flera EU-länder har i en samordnad aktion slagit till mot misstänkt människohandel kopplad till de gröna näringarna. 

Ridande polis deltog också i aktionen mot misstänkt människohandel med koppling till de gröna näringarna i sju europeiska länder. FOTO: EUROPOL

I en aktion synkroniserad av Europol slog polisen till mot misstänkt människohandel kopplad till de gröna näringarna i sju länder i mitten av september. 

Förutom polisen var även tull och gränsvakter samt immigrations- och skattemyndigheter i Finland, Litauen, Nederländerna, Frankrike, Bulgarien, Italien, Cypern och Spanien inkopplade. Totalt var det drygt 2 000 tjänstemän som deltog.

Aktionen var inriktad mot de kriminella nätverk som i alla fall delvis lever på att förmedla billig arbetskraft utan några papper. I Frankrike slog polisen bland annat till mot ett 20-tal företag kopplade till vinproduktion. Där hittade man ett antal offer som nu kan få upp till fem miljoner euro i skadestånd tillsammans.

Total resulterade arbetet i 12 personer arresterades, 8 i Frankrike och 4 i Spanien. 54 misstänkta människohandlare identifierades, 27 i Frankrike, 21 i Italien, 2 i Litauen och 4 i Spanien. 269 möjliga offer för människohandel hittades, 134 i Italien, 91 i Frankrike, 24 i Spanien, 17 i Cypern och 3 i Litauen.

126 nya utredningar har inletts, 14 i Finland, 93 i Frankrike, 2 i Italien, 9 i Litauen, samt 4 i Nederländerna och Spanien.

Europol

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ingår i EU:s bredare struktur för inre säkerhet. Fokus ligger på bekämpning av terrorism, it-brottslighet och andra allvarliga och organiserade former av brottslighet. 

Källa: Europol