facebooktwittermail d

Svensk veteodling växer – men totalt minskar åkerarealen

Åkermarken fortsätter att krympa i Sverige. Höstvete och höstraps utgör en allt större del av odlingen medan vårspannmål och matpotatis minskar över tid.