facebooktwittermail d

Åkare sätter hårt mot hårt

Skogsåkarna i Östergötland och Sörmland sätter hårt mot hårt efter att Sveaskog anlitat det nya logistikföretaget Lots för virkestransporter i Mellansverige.

FOTO: MOSTPHOTOS

Team Askersund består av några åkerier som skött virkestransporterna åt Sveaskog under flera årtionden. Totalt har 13-14 bilar använts för södra Närke, norra Östergötland och delar av Sörmland.

– Vi accepterar inte att köra för Lots, säger Lars Johan Gummsesson, Stigtomta, en av åkarna som är beredd att lämna körningarna efter att Lots vunnit uppdraget.

Söker ersättare

Team Askersund sades upp av Sveaskog redan efter semestern och en ny upphandling genomfördes.

Under hösten har flera möten hållits mellan parterna vilket utmynnade i att Sveaskog gav Lots kontraktet i tisdags förra veckan. Enligt källor i branschen pågår nu en febril aktivitet där Lots försöker finna ersättare till de 13 bilar som lägger av.

– Det är långt ifrån klart om Lots får tag på några nya bilar, säger Lars Johan Gummseson som skött körningarna i Södermanland med fem bilar.

Säljer logistiktjänst

Lots är Scanias logistikbolag som säljer tjänsten logistik. De äger alltså inte själv bilar utan utför transportledning. Lots fick sitt första uppdrag när de vann ett större kontrakt av Stora Enso i Mellansverige med början den 1 januari 2016.

I Lots årsredovisning finns alltså inga intäkter för 2015 förutom ett koncernbidrag från Scania på drygt 11 miljoner kronor samt ett aktieägartillskott på en miljon kronor.

Utgifterna består av ersättning till VD och styrelse på 1,8 miljoner kronor.

Förstår inte vinsten

Åkarna har svårt att förstå varför det läggs en kostsam logistikorganisation mellan skogsbolag och åkerierna. De är också upprörda över att de pressas till att lämna in anbud utan att ha fått se prislistor över framtida körningar.

– Sveaskog vill se om de kan pressa åkarna och kartlägga våra andra transporter. Jag har några olika kunder. Om jag skulle köra för Lots så skulle jag redovisa alla bilarna till dem, så att de kan veta vilken bil som passar för Sveaskogs-körningen. Då kartlägger de ju alla mina transporter, säger en åkare till ATL.

På Sveaskog hänvisar man till Lots när ATL ringer upp.