facebooktwittermail

Agroteanol anmält efter brand

Etanol- och foderfabriken Agroetanol i Norrköping kan ha brutit mot miljölagen genom utsläpp av släckvatten vid en brand i februari.

Länsstyrelsen gör därför en anmälan om åtal, rapporterar tidningen Folkbladet.

Branden vid Agroetanol riskerade att försämra eller till och med slå ut kommunens reningsverk. Dessutom fanns risk att det slam från reningsverket som används för spridning på åkermark riskerade att få förhöjda metallhalter, skriver länsstyrelsen i åtalsanmälan.

Enligt länsstyrelsen ska Agroetanol ha skickat det släckvatten som samlades i fabrikens dagvattendamm till det kommunala reningsverket utan att informera vare sig kommunen eller länsstyrelsen.

Även Agroetanols information om branden och händelseförloppet var "väldigt knapp", anser länsstyrelsen. ATL.nu