facebooktwittermail

Agrosolary skissar på unikt odlingskoncept

Agrosolary, som tävlar i Agtech Challenge, skissar på ett unikt koncept där odlingen kombineras med solföljande solceller. Det ska i sin tur ge många fördelar, som högre skördar, mer el och inte minst ett högre och jämnare effektuttag under dagen.

Illustrationen visar Agrosolarys vision med 25 meters avstånd mellan solföljarna i raderna och instoppade träd och buskar däremellan.
Illustrationen visar Agrosolarys vision med 25 meters avstånd mellan solföljarna i raderna och instoppade träd och buskar däremellan. Fruktträden bör inte vara högre än 4-5 meter för att förhindra oönskad skuggbildning. Bilden är hämtad från Agrosolarys presentationsfilm, som finns på nätet. FOTO: KJELL SJELIN/GUSTAV NÄSLUND

Agrosolary är inte bara en teknik, utan mer av en vision. Det blir tydligt under intervjun med innovatören Kurt Hansson, som är en av upphovsmännen bakom konceptet.

För samtidigt som han pratar om vikten av att producera mer grön el pratar han lika mycket om hur viktigt det är att främja biologisk mångfald och öka skördarna. I Agrosolary förenas alla dessa tankar i ett koncept. Men vi tar det från början.