facebooktwittermail d

Agrosolary skissar på unikt odlingskoncept

Agrosolary, som tävlar i Agtech Challenge, skissar på ett unikt koncept där odlingen kombineras med solföljande solceller. Det ska i sin tur ge många fördelar, som högre skördar, mer el och inte minst ett högre och jämnare effektuttag under dagen.