facebooktwittermail d

Agrointellis nya robot kan jobba 2,5 dygn i sträck

Efter nästan två års utvecklingsarbete släpper danska Agrointelli en long range-version av sin lantbruksrobot Robotti. Långdistansversionen är en enmotorsversion som utnyttjar utrymmet i modulerna för en dieseltank på 300 liter. Det gör att roboten kan arbeta upp till 60 timmar mellan tankningarna.