facebooktwittermail

Agroetanol testkör fransk majs

Agroetanols anläggning i Norrköping har länge brottats med låg lönsamhet. Nu spår vd Bengt-Olof Johansson en vändning. 2011 väntas anläggningen för första gången gå med fullt kapacitetsutnyttjande.

- Ingen etanolproducent i Europa kan tjäna pengar med dagens prisnivåer. Dels ligger spannmålspriserna högt och dels pressas etanolpriset nedåt av en stor import av amerikansk etanol, säger Bengt-Olof Johansson.

Står stilla


Produktionen på Agroetanols gamla linje, som står för 25 procent av den totala kapaciteten i Norrköpingsläggningen, har stått stilla i två månader på grund av höga spannmålspriser.
Nu testkör Agroetanol importerad fransk majs.

- Vi passar på att testa prestandan i anläggningen. Just nu kör vi 4 000 ton importerad majs. Vi räknar med att den kommer att räcka till tolv dagars drift. Vi har också köpt in melass och tidigare har vi testat att använda råsocker som bas i produktionen, säger Bengt-Olof Johansson.

Finkalibrering


Normalt körs anläggningen på i storleksordningen 80 procent vete och 20 procent korn. Testen med andra insatsvaror ingår i en pågående finkalibrering och inkörning av produktionsanläggningen.

- I år räknar vi med att första gången köra med full kapacitet, 560 000 ton spannmål. Det är upp 10 procent. Nästa år räknar vi med att höja produktionen med ytterligare 10 procent. Därmed sjunker de fasta kostnaderna och kubikmeterpriset för att tillverka etanolen blir lägre än tidigare. När importen från USA minskar räknar vi också med bättre betalt för varan, säger Bengt-Olof Johansson. Mikael Gianuzzi