facebooktwittermail

Nytt system kombinerar solel med odling

Går det att bedriva odling och produktion av solel på samma mark? Genom ett forskningsprojekt blir Kärrbo prästgård troligtvis först ut i Norden att testa ett agrivoltaiskt system.

Hur anläggningen på Kärrbo prästgård ska utformas är inte klart, bilden visar ett agrivoltaiskt system utanför tyska Dirmingen.
Hur anläggningen på Kärrbo prästgård ska utformas är inte klart, bilden visar ett agrivoltaiskt system utanför tyska Dirmingen. FOTO: NEXT2SUN GMBH

Pietro Campana, docent vid Mälardalens högskola, är projektledare för ett projekt som fokuserar på solelproduktion i kombination med traditionell lantbruksverksamhet. I så kallade agrivoltaiska system monteras solcellspaneler vertikalt i rader med odlings- eller betesmark emellan, eller horisontellt ovanför marken. På Kärrbo prästgård utanför Västerås ska en vertikal anläggning uppföras med en kapacitet på 20 kilowatt.