facebooktwittermail

Ägg-sploderande konsumtion

Svenska folket äter ägg som aldrig förr. Under fjolåret satte vi i oss 66 miljoner fler ägg än föregående år.

Det motsvarar en ökning med 3,2 procent, enligt statistik från branschorganisationen Svenska Ägg.

Sedan 2005 har äggförsäljningen till konsument ökat i volym med drygt 18 procent - från 102 ägg per person och år till 121 ägg.

"Glädjande siffror"


Den svenska äggproduktionen ökade under 2010 med 6,5 procent. Det innebär nytt nationellt produktionsrekord på 111 300 ton.

Siffrorna motsvarar 6,5 miljoner hönsplatser fördelade på 53,3 procent i frigående produktion, 35,2 procent i inredda burar och 11,5 procent i ekologisk produktion, enligt Svenska Ägg.

- Det här är väldigt glädjande siffror. Svenska ägg är salmonellafria och få länder i EU kan konkurrera med den svenska djuromsorgen, säger Svenska Äggs vd Therese Schultz i ett pressmeddelande. ATL.nu