facebooktwittermail d

Väsentligt att agera snabbt efter rovdjursangrepp

De närmaste dygnen efter ett varg- eller lodjursangrepp i en tamdjursbesättning är risken för nya angrepp som störst. För att minska risken bör man sätta in förebyggande åtgärder snabbt – helst inom 12 timmar.