facebooktwittermail d

Vem ska betala vägunderhållet?

Elbilsägarna borde också bidra till underhållet, skriver Erika Sörengård, partiordförande i Landsbygdspartiet oberoende.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

När jag tankar min bil så är den totala drivmedelsskatten inklusive moms cirka 10 kronor per liter. Bilen drar cirka 0,7 liter per mil. För varje mil jag kör, så betalar jag 7 kronor i skatt.

Därutöver betalar jag naturligtvis årlig bilskatt, såvida jag inte har så god ekonomi att jag har råd att köpa en ny miljöklassad bil. Dessa skatter är inte öronmärkta utan går direkt in i statskassan. Men det ursprungliga syftet var att gå till vägunderhåll och byggande av nya bättre vägar. Jag betalar således 7 kronor per mil till vägunderhåll!

Många förmåner för elbilar

Den som köper en elbil får betala sedvanlig energiskatt och moms på sin elförbrukning. Men sedan då? Betalar han/hon något till vägunderhåll? Nähä! I stället kan man få ett bidrag av staten med upp till 40 000 kronor för inköp av den nya bilen och skattefrihet i fem år. Skaffar du en laddbox hemma så ger Naturvårdsverket ytterligare bidrag med max 10 000 kronor.

Därutöver erbjuder flera kommuner gratis laddning och/eller gratis parkering, samtidigt som du laddar din elbil. Elförbrukningen och uppsättande av laddstolpar är naturligtvis inte gratis utan läggs på den kommunala skattesedeln oavsett var du bor i kommunen eller vilken bil du kör.

De flesta elbilar torde finnas i städer och större samhällen, där ekonomin är bättre och tillgången till laddstolpar större. De landsbygdsboende kör oftast normala bränsleförbrukande fordon och i regel behövs två bilar per familj för att klara familjens transportbehov.

Folk på landsbygden får betala

Men nu till frågan: Vem ska betala vägunderhållet? Sliter inte elbilarna också på vägen? Behöver de inte också snöröjning? Eller är tanken att allt vägunderhåll ska betalas av dem som kör konventionella bilar – underförstått av folk på landsbygden? Är det kanske därför man har föreslagit ständigt höjda drivmedelskostnader?

Enligt SVT den 7 mars vill Trafikverket dessutom överlåta ansvaret för 2 000 mil väg till privata vägföreningar. Något som förvisso Trafikverket har förnekat men förtydligar att överförandet av ansvaret ska grundas på samhällets trafikbehov. Är det kanske samma sak? Om man ständigt höjer drivmedelskostnaden så att människor inte har råd att bo kvar så försvinner ju trafikbehovet.

Att det dessutom finns generösa kommuner som erbjuder gratis bussresor för pensionärer och/eller ungdomar är naturligtvis bra för dem som gynnas. Men vad hjälper det dem som bor där inga bussar går och vägarna blir allt sämre?

Än en gång: Vem ska betala vägunderhållet?

Erika Sörengård

Partiordförande Landsbygdspartiet oberoende