facebooktwittermail

Riksdagen försvarar inte äganderätten

Det är dags att riksdagen lämnar åskådar­läktaren när det gäller äganderätten, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det finns inga politiska beslut som säger att äganderätten till skog ska försvagas. Tvärtom. I januariavtalet mellan S, MP, C och L lyder en portalmening: ”Värna och stärk den privata äganderätten till skogen.” M, KD och SD säger sig också slå vakt om en stark äganderätt. En förkrossande riksdagsmajoritet finns. Trots det försvagas äganderätten av en snabb rättsutveckling inom och utanför Sverige.