facebooktwittermail d

Sverige får europeisk hjälp mot svinpesten

Sverige tar nu hjälp av andra europeiska länder i kampen för att utrota den afrikanska svinpesten.