facebooktwittermail d

”Jag rekommenderar alla att införa besöksförbud”

Intresset för att rapportera om grisbönder har nog aldrig varit större än efter utbrottet av afrikansk svinpest, men ordföranden för branschföreningen Sveriges grisföretagare sätter nu stopp för besöken på den egna gården och vill helst att andra följer hans exempel. 

– Till slut har det blivit ohållbart med riskerna, säger Johan Eriksson.