facebooktwittermail d

Stora delar av Europa är drabbat av afrikansk svinpest

Det stora utbrott av afrikansk svinpest som Sverige nu har blivit en del av har pågått i Europa sedan sjukdomen påträffades i den georgiska hamnstaden Poti 2007. Så här ser situationen ut i andra europeiska länder i dag. 

Grisar i Tyskland.
Stora delar av Europa är har pågående utbrott av den afrikanska svinpesten. FOTO: ISTOCK

Tyskland: I september 2020 upptäcktes sjukdomen för första gången i landet hos ett vildsvin i Spree-Neiße vid gränsen mot Polen. I juli 2021 drabbades för första gången en grisgård. Sedan dess har ett stort antal döda vildsvin hittats, främst i gränsområdena mot Polen, men även vid ett tillfälle i Baden-Württemberg i landets sydvästra delar nära gränsen mot Frankrike, mer än 50 mil från närmsta utbrott.

I delstaten Brandenburg har dubbla stängsel satts upp vid gränsen mot Polen, likaså runt delar av delstaten Sachsen.

Grisbron i Wismar, norra Tyskland.
Sjukdomen upptäcktes i Tyskland första gången 2020 vid gränsen mot Polen. På bilden syns grisbron i staden Wismar i norra Tyskland.

Polen: I augusti 2014 hittades för första gången i landet ett dött vildsvin som var infekterat av afrikansk svinpest. Fyndet gjordes i Mostowlany, alldeles vid gränsen mot Belarus. Sedan dess har nästan 500 grisgårdar drabbats, med uppgångar under sommarmånaderna. Under första halvåret 2023 upptäcktes även drygt 1 800 vildsvin med sjukdomen.

Lettland: I juni 2014 upptäcktes sjukdomen i landet för första gången, både hos tamgrisar och hos vildsvin. De första fallen var i Kraslavaregionen, nära gränsen mot Belarus. Sedan dess har sjukdomen även spridit sig till andra delar av landet.

Belarus: I juli 2013 förbjöd Ryssland import av griskött från Vitebsk-regionen i Belarus på grund av ett utbrott av afrikansk svinpest. Sjukdomen tros ha funnits i landet sedan dess, men Belarus myndigheter samarbetar inte med andra länder i frågan. Problemen med afrikansk svinpest i Polen och i förlängningen i Tyskland tros till stor del bero på att smittan sprids från Belarus.

Ryssland: I maj i år återupptog ryska myndigheter oanmälda inspektioner på grisgårdar, efter ett antal utbrott i landet. Sedan sjukdomen först upptäcktes i Ryssland 2007 har hundratusentals grisar avlivats i landet.

Ryskt grisstall.
Sedan sjukdomen upptäcktes 2007 har hundratusentals grisar avlivats i Ryssland. FOTO: MOSTPHOTO

Tjeckien: I december 2022 rapporterade landet sitt första fall hos vildsvin sedan april 2018. Det var i Liberec, nära gränserna till Polen och Tyskland. Sedan dess har fler döda vildsvin hittats i samma region. Landet har än så länge aldrig haft afrikansk svinpest hos tamgrisar.

Slovakien: I juli 2019 upptäcktes sjukdomen för första gången i landet, i Košice-regionen i landets östra del, nära till gränsen mot Ungern och Ukraina. På senare tid har smittan endast hittats hos vildsvin i landet. 

Ukraina: Första fallet i landet rapporterades 2012. Som mest drabbat var landet 2018. Sedan dess har antalet fall stadigt minskat, men det är oklart hur kriget har påverkat rapporteringen.

Grisar som betar i Karpaterna.
Det är oklart hur Rysslands krig har påverkat rapporteringen i Ukraina. Här betar grisar fritt i den ukrainska delen av Karpaterna. FOTO: ISTOCK

Ungern: I april 2018 upptäcktes sjukdomen för första gången i landet i Gyöngyös i norra Ungern. Sedan dess har ett stort antal vildsvin drabbats.

Italien: I januari 2022 hittades ett dött vildsvin utanför Alessandria i Piemonte. Det var första gången sjukdomen upptäcktes på det italienska fastlandet – på ön Sardinien har den varit endemisk sedan 1978. Till skillnad från i övriga Europa är det afrikansk svinpest av genotyp I och inte II som florerar på Sardinien.

Under 2022 och 2023 har sjukdomen upptäckts på allt fler ställen i landet och i augusti upptäcktes sjukdomen i Pavia-provinsen i Lombardiet, vilket var första gången som afrikansk svinpest konstaterats i den region där den italienska grisproduktionen har sin tyngdpunkt. Utbrottet ska nu bekämpas genom att 612 000 vildsvin ska skjutas av, bland annat med hjälp av militären.

Slakteriskylt i Italien.
På ön Sardinien har den afrikanska svinpesten varit endemisk sedan 1978. 2022 upptäcktes den först på Italiens fastland.

Kroatien: Rapporterade också sina första fall av sjukdomen i slutet på juni i Drenovci, på två gårdar med 40 respektive 8 grisar några få mil från den drabbade gården i Bosnien.

Afrikansk svinpest fastställdes på två gårdar i Posavski Podgajci i östra Kroatien i slutet på juni i år.
Afrikansk svinpest fastställdes på två gårdar i Posavski Podgajci i östra Kroatien i slutet på juni i år. FOTO: IVICA GALOVIC/PIXSELL/TT

Bosnien och Hercegovina: I slutet på juni rapporterade landet sitt första fall av afrikansk svinpest på en gård med en gris i Bijeljina nära gränserna till Serbien och Kroatien.

Serbien: Landets första fall uppträdde i augusti 2019 och följdes av ett stort antal drabbades mindre grisgårdar. I slutet på juli i år rapporterade landets jordbruksdepartement att 18 000 grisar hade avlivats under 2023 och att 1068 gårdar var drabbade. 

Rumänien: Första utbrottet upptäcktes på en mindre gård i Satu‐Mare-regionen nära gränsen till Ungern i juli 2017. 
Sommaren 2018 hade landet över 800 utbrott av afrikansk svinpest. I augusti samma år drabbades landets största grisgård i Braila nära gränsen mot Moldavien och 140 000 grisar fick avlivas. Sjukdomen anses i dag vara spridd i hela Rumänien.

Grisfötter.
Rumänien är särskilt hårt drabbat. Sommaren 2018 hade landet över 800 utbrott och sjukdomen anses vara spridd över hela landet. FOTO: MOSTPHOTO

Moldavien: I oktober 2016 upptäcktes sjukdomen för första gången i landet, hos tamgrisar i Dondușeni, ett par mil från gränsen mot Ukraina i norr. I början av juni i år rapporterade myndigheterna att sjukdomen var utrotad i landet, men i augusti dök sjukdomen upp på nytt nära gränsen mot Rumänien.

Nordmakedonien: Sjukdomen påvisades i landet för första gången i början på januari 2022 i Delčevo nära gränsen mot Bulgarien. I mars samma år hittades sjukdomen även hos vildsvin i landet. Myndigheterna lyckades till en början begränsa utbrottet, men i juli samma år skedde ett nytt utbrott.

Grekland: I januari upptäcktes smittan hos vildsvin i Serrai-prefekturen i nordöstra delen av landet. Det var första gången sjukdomen uppträdde i landet sedan februari 2020 då en mindre gård drabbades.

I april 2023 drabbades en grisgård med 675 grisar av afrikansk svinpest, också den i Serrai-prefekturen. Sedan dess har flera andra grisgårdar i regionen Mellersta Makedonien drabbats.

Skylt på flera språk.
Afrikansk svinpest har sedan 2007 etablerat sig i bland annat Kaukasus och Ryssland, och förekommer sedan 2014 även i ett flertal länder i EU. FOTO: ISTOCK

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Symtombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara, men har under senare år fått en kraftigt ökad spridning. Afrikansk svinpest har sedan 2007 etablerat sig i bland annat Kaukasus och Ryssland, och förekommer sedan 2014 även i ett flertal länder i EU. Under 2018 upptäcktes också de första fallen av afrikansk svinpest i Kina. Under 2023 upptäcktes det första fallet i Sverige, på vildsvin i Fagerstatrakten.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Läs också

Jägare hittade det första sjuka vildsvinet

Statsveterinär: Stort hopp att smittan kan isoleras

Senaste nytt om afrikansk svinpest i Sverige

Kapplöpningen – för att rädda världens grisar