facebooktwittermail d

Afrikansk svinpest hotar vildsvinen

Afrikansk svinpest sprider sig i Europa. Om den kommer till Sverige riskerar den att slå ut stora delar av vildsvinsstammen.

– Den afrikanska svinpesten har dragit genom Baltikum och är på väg in i Polen och Tjeckien. I Baltikum är vildsvinen i princip borta och det finns en risk att vi får hit den på ett eller annat sätt, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bedömer risknivån för spridning till svenska vildsvin som förhöjd till nivå tre på en sexgradig skala.

– Eftersom vi inte har gräns till något smittat land, lär sjukdomen inte introduceras direkt via smittade vildsvin, utan det krävs att en kedja av sällanhändelser inträffar för att den ska komma hit, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

Även om svinpesten skulle komma till Finland och ha landgräns till Sverige bedömer SVA det som osannolikt att vildsvinen skulle vandra så långt norrut.

Det stora problemet är om människor tar med smittat kött eller utrustning till Sverige.

– Om smittan skulle komma hit gäller det att folk är uppmärksamma på döda vildsvin i naturen och omedelbart rapporterar det till SVA.  

LÄS OCKSÅ: Svinpesten breder ut sig i Polen

LÄS OCKSÅ: ”Skulle inte bli förvånad om svinpesten kommer hit”

LÄS OCKSÅ: Här ska du se upp för vildsvinen

LÄS OCKSÅ: Vildsvinsproblemen kräver nya grepp

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest orsakas av ett Asfivirus och är en allvarlig sjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktigt spridningssätt till nya områden.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt