facebooktwittermail

Advokaten om domen: ”Svepande och otydlig”

Domen i Slussenmålet blev en svår motgång för lantbrukarna runt Mälaren och är både svepande och otydlig, enligt advokat Fredrik Bonde.

I samband med ombyggnaden av Slussen i Stockholm har Stockholms kommun fått ökade möjligheter att reglera vattenståndet i Mälaren, vilket påverkar hundratals lantbrukare runt sjön som nu kräver ersättning för den blötlagda marken.
I samband med ombyggnaden av Slussen i Stockholm har Stockholms kommun fått ökade möjligheter att reglera vattenståndet i Mälaren, vilket påverkar hundratals lantbrukare runt sjön som nu kräver ersättning för den blötlagda marken. FOTO: PONTUS ORRE/AFTONBLADET/TT

– Som jag ser det efter en första genomläsning, så tycker jag inte att domstolen på ett tydligt sätt har beskrivit varför man inte lyssnar mer på markägarnas argument. Man har viftat bort det och använder vad man kallar för konservativa antaganden, utan att förtydliga vad man menar med det. Men jag undrar också varför stadens ersättningsmodell är tillräckligt hög för att man ska stanna vid den, säger Fredrik Bonde.