facebooktwittermail

Fler vill upplåta mark för klimatinvesteringar

Nystartade företaget Absorb satsar på klimatkompensation. Hittills har de sålt 21 000 träd.

Från vänster till höger: Ludvig Ternberg, Fredrik Ramel, Carl Båge, Andreas Melander.
Från vänster till höger: Ludvig Ternberg, Fredrik Ramel, Carl Båge, Andreas Melander. FOTO: ABSORB

Idén till Absorb uppkom under Fredrik Ramels, Carl Båges, Andreas Melander och Ludvig Ternbergs gymnasietid och blev till ett UF-företag. Det drevs i den projektformen under ett år där en affärsplan togs fram och träd att plantera började säljas. Företagarna som nyligen tog studenten driver nu Absorb som ett aktiebolag.