facebooktwittermail d

Fortsatt lika stora betesskador

Betesskadorna i skogen ligger fortfarande dubbelt så högt som målet, och sett till de senaste sex åren har de till och med ökat något.