facebooktwittermail d

Abelco Nordic begärt i konkurs

Abelco Nordic AB har begärts i konkurs av företagets styrelse. Möjligen finns det en lösning i sikte för bolaget som säljer kinesiska anläggningsmaskiner.

Abelco var ett av de första lågprisbolagen som importerar attraktivt prissatta anläggningsmaskiner från Ostasien. Cirka 1 000 maskiner har bolaget sålt på den svenska marknaden sedan starten 1990.

Överraskande beslut

I ett kortfattat pressmeddelande konstateras att dotterbolaget Abelco Nordic AB försatts i konkurs vid Uddevalla tingsrätt i måndags. Rekonstruktion av företaget har pågått sedan i hösten/vintern. Beslutet kom därför överraskande.

”Vi väljer nu att avbryta rekonstruktionen och överlåta på en konkursförvaltare att avveckla bolagets tillgångar. … det är ett nödvändigt steg för att finansiera moderbolaget och att genomföra ett eller flera förvärv”, skriver Mikael Andersson, vd och grundare av Abelco-koncernen.

"Pågår diskussioner"

ATL har sökt Andersson för att utröna vilka förvärv moderbolaget Abelco AB arbetar med men har inte fått kontakt med honom.

Enligt styrelseordförande i moderbolaget Abelco AB, Nils-Gunnar Aronsson, kan det finnas värden kvar i Abelco-koncernen.

– Det pågår diskussioner om värdet av bolaget som marknadsplats och samgående med olika intressenter. Det finns indikationer på att det kan bli en bra lösning, säger han men konstaterar samtidigt att läget är pressat.

På torsdagen den 12 maj är det bolagsstämma och då kan situationen klarna.

Abelco AB bildades 1990 och har huvudsakligen importerat anläggningsmaskiner från Kina. Ofördelaktiga valutarelationer har det senaste året gjort upplägget olönsamt.

– Priset på kinesiska maskiner har även höjts successivt på grund av ökade kostnader i Kina. Därmed minskar skillnaden mellan de etablerade märkena och Abelcos maskiner och konkurrensen har blivit tuffare, konstaterar Aronsson.

Börsnoterat

Abelco börsnoterades 2011 på Aktietorget. Idag har bolaget 234 aktieägare varav entreprenören Thore Johansson i Brålanda äger sju procent. Han är förslagen till styrelsen i Abelco AB. Johansson har flera styrelseuppdrag i trakten, bland annat inom åkeribranschen och Toppfrys.

67 procent av aktierna ägs av grundaren Mikael Andersson.

Soliditeten i Abelco-koncernen är nu noll och förlusten 2015 blev minus 4,7 miljoner kronor.

Enligt Aronsson finns det en reservdelsorganisation i Europa, bland annat i Polen och Tyskland, för de kinesiska maskinerna. ATL återkommer när det blivit klart var man kan vända sig för reservdelar.