facebooktwittermail d

A-traktorn måste besiktas

Nu är det klart A-traktorerna måste kontrollbesiktas. Regeringen klubbade igår EU:s så kallade besiktningspaket. Från förarhåll skärps nu kraven på höjd hastighet.

Andreas Edman tycker regeringens besked kring A-traktorer och epa-traktorer är både positivt och negativt.
Andreas Edman tycker regeringens besked kring A-traktorer och epa-traktorer är både positivt och negativt. FOTO: HANS DAHLGREN

Hittills har A-traktorer inte behövt besiktas efter den registreringsbesiktning som görs när fordonen ska tas i bruk första gången.

A-traktorägaren Andreas Edman i skånska Klåveröd ser både positivt och negativt på beskedet från regeringen. Säkerhetsmässigt är det positivt, men nu tycker han definitivt att det är dags att ändra reglerna så att A-traktorer och epa-traktorer blir mera användbara fordon.

– Om de ska inför krav på besiktning kan de ju höja den tillåtna hastigheten. Helst till 50 men i alla fall till 40, säger Andreas Edman.

När de nya besiktningskraven börjar gälla 2018 kommer han att ha bil i stället. Men han menar att för många ungdomar på landsbygden är A-traktorerna ovärderliga för friheten. Själv har han två mil till lantbruksgymnasiet i Svalöv och fyra mil till simträningen i Helsingborg. Under de två år han haft A-traktor har den hunnit rulla en hel del.

– Jag är uppe i 4 000 mil snart, så den har verkligen hjälp mig. Men man hade ju kunnat spara många timmar om man fått köra snabbare.

Säkrare i bil

Han jämför med EU-mopedbilarna som får gå snabbare.

– Idag när jag var på väg hem från skolan blev jag omkörd av en moppebil. En liten plastburk som får gå i 45. Det blir ju ingenting kvar av den om du skulle volta eller krocka. Då det är ju mycket säkrare att köra en riktig bil.

Han ifrågasätter också hur myndigheterna resonerar när det är fullt tillåtet att köra ekipage med lantbrukstraktor på upp till 60 ton i 40 kilometer i timmen.

– När vi kör gödsel på skolan så väger det 45 ton med fullastad gödseltunna och traktor. Det får vi köra bara vi har ett moppekörkort. Men A-traktorn får vi inte köra snabbare än 30.

Lättas för epa-traktorer

För A-traktorägarna blir det alltså skärpta krav. Däremot lättas de för ägarna till epa-traktorer. Det är en äldre fordonstyp som inte längre går att registrera, men de gamla får fortsätta att rulla. Hittills har det varit besiktning på epa-traktorer varje år men från och med 2018 ska båda fordonstyperna besiktas vart annat år. A-traktorer är dock befriade under de första fyra åren efter att de registreringsbesiktats första gången.

Andreas Edmans A-traktor registreringsbesiktades för 18 år sedan och han menar att reglerna för hur en A-traktor ska vara utformad har ändrats genom åren, därför måste det vara tydligt vilka regler som gäller när man kör till kontrollbesiktning.

Sliter på motorn

Förutom höjd hastighet tycker han också att man borde se över reglerna för hur fordonen ska strypas.

– Man borde försöka hitta en lösning så att man slipper köra på fullt varvtal. Det sliter på motorn, drar mycket bränsle och påverkar miljön. Det gör också att folk klagar på att det låter för mycket, säger Andreas Edman.

SE VIDEON Epa-traktorer på väg mot 45

Besiktning

Regeringen går emot den utredande myndigheten Transportstyrelsens förslag om att ha längre tid mellan besiktningarna för personbilar. Transportstyrelsen hade föreslagit att förlänga intervallerna men det tycker regeringen dels hade äventyrat trafiksäkerheten och även försämrat för de som köper begagnade bilar.

För personbilar och andra fordon med en maximal totalvikt på 3,5 ton behålls därför i princip nuvarande regler. Här gäller besiktning första gången tre år efter att det tagits i bruk. Andra gången blir två år efter den första besiktningen och därefter varje år, men man ändrar så att tidsfristen blir 14 månader istället för 12.

De nya reglerna träder ikraft den 20 maj nästa år men ska inte tillämpas förrän ett år senare, den 20 maj 2018.