facebooktwittermail d

937 skriver under skiljagnarnafrånvetet

Sammanlagt 937 personer med koppling till de gröna näringarna har skrivit under uppropet #skiljagnarnafrånvetet.

När uppropet #skiljagnarnafrånvetet, en uppföljare av det bredare #metoo, stängdes i går hade 937 personer skrivit under och nu kommer initiativtagarna Annika Bergman och Matilda von Rosen att börja arbetet med hur man går vidare.

Över 900 personer har skrivit under uppropet #skiljagnarnafrånvetet som Matilda von Rosen var en av initiativtagarna till.
Över 900 personer har skrivit under uppropet #skiljagnarnafrånvetet som Matilda von Rosen var en av initiativtagarna till. FOTO: JANNE ANDERSSON

– Vi kommer nu att sortera berättelserna i kategorier som småföretag, utbildningssfären, rådgivning och säljare, styrelsearbete etcetera. Vi behöver få överblick över berättelserna. Det har vi inte hunnit göra ännu, säger Annika Bergman.

Man avvaktar också till del vilken reaktion man får från organisationer och företag inom de gröna näringarna, innan den mer exakta tågordningen läggs.

LÄS OCKSÅ: "Det finns lantbrukare jag fasar för att besöka"

– Vi får se hur responsen blir. Vi kommer att sammanställa detta i en skrift av något slag och sedan vara tillgängliga för de organisationer som vill jobba med det här, säger Annika Bergman.

Anonyma röster

Man har inte i dagsläget några namn på organisationer man kommer att kontakta.

– Vi är inte ute för att hänga ut enskilda personer, säger Annika Bergman, en av initiativtagarna till uppropet #skiljagnarnafrånvetet.
– Vi är inte ute för att hänga ut enskilda personer, säger Annika Bergman, en av initiativtagarna till uppropet #skiljagnarnafrånvetet.

– Vi kanske kommer att ta kontakt med någon som vi anser särskilt viktiga och det beror på responsen från dem själva. Och en del kommer säkert att kontakta oss för att de vill arbeta med frågan.

LÄS OCKSÅ: ”Lite som att vädra ur en unken garderob”

Uppropet #skiljagnarnafrånvetet har samlat in vittnesmål om upplevelser av varierande slag från sexuella trakasserier till olämpligt uppträdande, från gård till stora organisationer. Alla är anonyma och inga namn på utpekade personer har förekommit i vittnesmålen.

Vill inte hänga ut

– Inget har innehållit något namn och i de fall man skulle kunna lista ut vem det varit har vi tvättat berättelserna. Vi är inte ute för att hänga ut enskilda personer, säger Annika Bergman.

ATL har tidigare kontaktat olika organisationer som LRF, Hushållningssällskapet och det privata maskinbolaget Väderstad, som alla känner igen sig i problematiken, men som inte rapporterar några grövre överträdelser och tillägger att frågor om lika värde och jämställdhet är frågor man jobbat med.

LÄS OCKSÅ: Det får vara nog med sexism nu

– De kontakter vi kan komma att ta beror på vilken tyngd vi tillskriver organisationen, om de kan påverka. Vi vill ha upp frågan på dagordningen i breda lager i det gröna näringslivet, säger Annika Bergman.