facebooktwittermail

851 miljoner till medlemmarna

Södras föreningsstyrelse föreslår en vinstdelning med 851 miljoner kronor.

Vinstdelningen till medlemmarna ska enligt förslaget fördelas enligt följande:
* Efterlikvid på normaltimmer av barr 74 kronor per kubikmeter fub (fast mått under bark), totalt 244,9 miljoner kronor
* Efterlikvid på övriga sortiment 12 procent, totalt 234,3 miljoner kronor
* Utdelning på insatskapitalet 12 procent, totalt 282,4 miljoner kronor
* Insatsemission till medlemmarnas insatskonto, 89,4 miljoner kronor. Emissionen utgör 10 procent av innestående inbetalt insatskapital per den 31 december 2010.

Därutöver utdelas 7,7 procent på förlagsinsatser, Serie D, totalt 10 miljoner kronor. Vinstdelningsförslaget kommer att föreläggas föreningsstämman den 17 maj 2011. ATL.nu