facebooktwittermail d

80 miljoner till ekskogar

80 miljoner ska nu läggas på att restaurera svenska ekskogar i södra Sverige för att skydda hotade arter som läderbaggar, ekoxar och ekbock.

Ekmiljöer är en av de artrikaste miljöerna i svensk natur.
Ekmiljöer är en av de artrikaste miljöerna i svensk natur. FOTO: ANN LIND N

EU-projektet kallas för Bridging the Gap och syftar till att bland annat överbrygga glapp i tiden genom att påskynda träds åldrande genom att skada träd för att få fler äldre träd. Andra åtgärder handlar om att gräva ner stående ekstockar för att skapa livsmiljöer för ekoxens larver, röja och friställa gamla ekar och lägga igen diken.

– Speciellt gamla grova ekar utgör en viktig del i de här eklandskapen och är livsviktiga för många arter som lever där, säger Maria Taberman på länsstyrelsen i Östergötland till Radio Östergötland.

I projektet deltar länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt Linköpings kommun. Åtgärderna ska göras i 30 Natura 2000-områden, som är EU:s nätverk för skyddade områden.

Totalt handlar det om 1 405 hektar skog som ingår i projektet som påbörjas i oktober.