facebooktwittermail

8 hektar växthus för tomater på jordbruksmark

Kullatomater har köpt tretton hektar jordbruksmark i Strandbaden i Höganäs. Där planerar de att bygga en av Sveriges största växthusodlingar av tomater, men några av grannarna är tveksamma.

8 hektar växthus för en av Sveriges största tomatodlingar planeras på jordbruksmarken vid Väsby Fälandsväg i Höganäs.
8 hektar växthus för en av Sveriges största tomatodlingar planeras på jordbruksmarken vid Väsby Fälandsväg i Höganäs. FOTO: MOSTPHOTOS

Av de tretton hektaren är planen att bygga växthus på en yta om 82 000 kvadratmeter. Marken gränsar till ett villaområde och alla är inte positiva till den nya grannen, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Kullatomater satsar på traditionell odling och man planerar att stå för runt en fjärdedel av den sammanlagda svenska produktionen.

 Vi svenskar konsumerar 120 000 ton tomater om året. Bara 15 000 ton produceras i Sverige så utrymmet att öka den inhemska produktionen är stor och vi räknar med att stå för cirka 25 procent av den när vi är igång, säger Olle Olofsson, vd och styrelseordförande i Kullatomater till HD.

Odlingen skapar nya arbetstillfällen för 10 heltidsanställda och 50 säsongsanställda, men det har inte övertygat alla.

Kritiska röster

En av de som bor granne med den jordbruksmark som Kullatomater vill bebygga, är starkt kritisk till planerna. Han menar att det skulle påverka landskapsbilden mycket negativt.

Vägen som leder till odlingen, Väsby Fälandsväg, är inte anpassad för den ökade trafiken och verksamheten bidrar till en förhållandevis liten mängd arbetstillfällen. Dessutom förlorar man jordbruksmark, skriver han i en skrivelse som han skickat till kommunen och Naturvårdsverket med flera.

"Grundinställningen från byalaget är positiv. Satsningen skapar sysselsättning men den nya trafiksituationen oroar och det är viktigt att Kullatomater lyssnar på de närboende till exempel när det gäller buller och ljus", säger ordföranden Calle Hellberg till HD.

Många av de närboende har efterfrågat mer information och under april - maj kommer Kullatomater att hålla informationsmöten.

Träd som barriär

Enligt Olle Olofsson finns inga planer på belysning i växthusen och det finns planer på en avgränsare i form av träd mellan villorna och odlingsväxthusen. Men när det gäller vägen är planen än så länge att tung trafik ska gå via Fälandsvägen.

Det är inte rimligt att föra ut trafiken mitt i och genom Strandbaden på 111:an. Den är redan idag mycket tungt trafikerad. Sista sträckan mot 111:an är dessutom uppförsbacke och då ska tung trafik stå där och brumma, säger Calle Hellberg till Helsingborgs Dagblad.

Odlingen beräknas vara i produktion mellan sex månader och ett år efter att man fått bygglov. Hittills finns dock inga planer på annan påfart, inom någon nära framtid.