facebooktwittermail d

76,7 miljoner i krisstöd till Sverige

Sverige får 8,22 miljoner euro, ungefär 76,7 miljoner kronor i direkt krisstöd till prispressade lantbrukare.

Sverige tilldelas 8,22 miljoner euro, motsvarande ungefär 76,7 miljoner kronor i krisstöd. Tyskland är det land som får störst kriskuvert, närmare 647 miljoner kronor. Finland får 8,9 miljoner euro, Frankrike 62,9. Totalt används 420 miljoner euro av hela krispaketets 500 miljoner till krisstöd till prispressade bönder.

Fördelningen är fastlagd och inte förhandlingsbar, enligt EU-kommissionens talespersoner. Mjölkkvotstilldelningen under det sista kvotåret har stått för 80 procent av tilldelningen.

De resterande 20 procenten har fördelats med hänsyn till situationen på grismarknaden, effekterna av det ryska embargot, torkan och mjölkpriserna. Pengarna ska göras tillgängliga för medlemsländerna i oktober, sedan handlar det om hur snabbt länderna själva kan utforma de stöd de vill ge.

Lagring av mjölkpulver

Pengarna får användas till mjölkproducenter, grisproducenter och lantbrukare som drabbats av sommarens torka i vissa delar av Europa. Phil Hogan har sagt att medlemsländerna ska få "maximal flexibilitet" i hur de väljer att utforma krisstödet.

Tyskland har redan sagt att de tänker använda pengarna till förmånliga lån till lantbrukare medan Nederländerna satsar på att stötta grisproducenterna.

Jordbrukskommissionären har också meddelat att stödet till privat lagring av mjölkpulver höjs från 16 eurocent per dag och ton till 36 eurocent, och att stödperioden förlängs till ett år.

Stödet för privat lagring av griskött utökas till att omfatta även ister. Phil Hogan vill även använda runt 30 miljoner euro för att köpa mjölk som sedan ska distribueras till flyktingar.

 

RELATERAT: Jordbruksministrar hölls gisslan av arga mjölkbönder