facebooktwittermail d

75 miljoner till markägare efter nekade avverkningar i fjällvärlden

Markägare som har nekats avverkning i fjällnära skogar fick totalt över 74 miljoner kronor i statlig ersättning under fjolåret. Totalt har Skogsstyrelsen fattat beslut om ersättning på 300 miljoner kronor till skogsägarna.