facebooktwittermail d

7 av 10 valde Sam Internet

När klockan slog midnatt och det blev 1 april hade totalt 43 001 ansökningar inkommit via Sam Internet.

Via konsulter hade det kommit in 10 238 ansökningar och totalt 9 908 blanketter var inskannade. Några ansökningar är inte inskannade än, men strax över 63 000 ansökningar har inkommit till Jordbruksverket, enligt uppgifter på fredagen.

De elektroniska ansökningar står för 73 procent, vilket är en markant ökning från förra året när de stod för omkring hälften.
På Jordbruksverket räknar man med att det inkommer fler ansökningar. Fram till 26 april går det nämligen fortfarande att skicka in ansökan.

Dock minskar stöden med 1 procent för varje arbetsdag ansökan är försenad. Om anmälan kommer in efter 26 april får man inget stöd alls.

Hur många stödpengar som går om intet på grund av försenade ansökningar har Jordbruksverket ingen sammanställning på. ATL.nu