facebooktwittermail d

60 procent ökade avverkningsanmälningar i Halland

Årets högkonjunktur för industrin reflekteras i ökade avverkningsanmälningar. Allra mest i Halland, där anmäld areal ökat med nästan 60 procent hittills i år. 

Nyligen avverkad granskog.
Till och med november har averkningsanmälningarna och -ansökningarna ökat med 4 procent, men i Halland med hela 57 procent FOTO: ULF ARONSSON

Under årets första elva månader har den avverkningsanmälda och -ansökta arealen i Sverige ökat med 4 procent jämfört med samma period i fjol, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Men ökningen är ojämnt fördelad över landet. Störst är ökningen i Götaland, upp 17 procent, medan arealen i Svealand gått upp 9 procent. I södra och norra Norrland har den tvärtom minskat med 2 respektive 9 procent.

Störst ökning i Halland

På länsnivå har avverkningsanmälningarna och -ansökningarna ökat i 17 av 21 län. Störst är ökningen i Halland med 57 procent. Det är ändå en minskning jämfört med oktober då den avverkningsanmälda arealen i Halland låg nästan 70 procent högre än i fjol. 

Även i Stockholms och Jönköpings län har ökningarna varit stora, 33 respektive 28 procent. Störst minskningar på länsnivå är det i Västerbottens och Gävleborgs län där arealen gått ned med 16 respektive 14 procent.

Ansökningarna om avverkningstillstånd i fjällnära skog har mellan januari och november minskat med 13 procent totalt sett, men även här finns geografiska variationer. I Dalarna ökade ansökningarna med 467 procent, och i Jämtland med 57 procent medan den tvärtom minskade med 37 respektive 40 procent i Norrbotten respektive Västerbotten. 

Läs också:

Svag ökning av avverkningsanmälningarna

Avverkning utan anmälan gjorde virket illegalt

Missad avverkningsanmälan kostar Holmen en halv miljon

Avgift för virkesupplag slopas

Allt färre avverkningar skadar kulturlämningar

Knärot vanligaste arten vid begränsningar av avverkning