facebooktwittermail

58 miljoner kronor till solvärme

De sista två åren har 58 miljoner kronor i stöd beviljats för att installera solfångare, enligt Svensk Solenergi.

4000 ansökningar har kommit in sedan solvärmestödet introducerades den 1 januari 2009.
Antalet sökande varierar stort från kommun till kommun. Flest har kommit in från Värnamo kommun där investerarna totalt får 9,6 miljoner kronor.

- Vi ser att satsningen ger resultat i det ökade antalet solvärmeanläggningar, men för att få en fortsatt stabil tillväxt av solvärme och den svenska solvärmeindustrin måste regeringen ställa upp nationella mål för solvärmen och svara upp mot EU:s direktiv, säger Lars Andrén, ordförande i föreningen Svensk Solenergi, i ett pressmeddelande.

Stödet kan sökas av privatpersoner, organisationer och företag. Det uppgår till högst tre miljoner kronor för större anläggningar och högst 7500 kronor för småhus. ATL.nu