facebooktwittermail d

500 miljoner euro till mjölkbönderna

Ett krispaket värt 500 miljoner euro ska hjälpa främst mjölkbönderna att överleva de låga priserna. Där ingår inget höjt interventionspris.

Merparten av de 500 miljonerna, ungefär 4,7 miljarder kronor, ska gå till krisdrabbade mjölkproducenter i form av klumpsummor till varje medlemsland. Mest ska de länder få som sett mjölkpriserna sjunka mest. Hur fördelningen ska se ut är ännu inte klart.

Något höjt interventionspris föreslår EU-kommissionen inte.

Betala ut mer

Det blir möjligt för medlemsländerna att betala ut mer av gårdsstöden tidigare. I dag är det möjligt att betala ut upp till 50 procent av gårdsstöden från den 16 oktober, den andelen höjs till 70 procent. Motsvarande möjligheter för stöd inom landsbygdsprogrammet, som kompensationsstöd och djurvälfärdsstöd ökas till 85 procent.

Det privata lagringsstödet höjs för mjölkpulver och ett nytt införs för griskött. Marknadsföringsbudgeten ökas för 2016, med särskilt fokus på mjölkproduker och griskött.

En ny högnivågrupp tillsätts för att bland annat titta på möjligheterna att prissäkra fler jordbruksprodukter än vad som går i dag.

EU-kommissionen tittar också på att distribuera mjölkprodukter till flyktingar.

 

LÄS MER: WEBB-TV från demonstrationen –– Bildspel från dramatiken –– Kraven från medlemsländerna ––– Sveriges ståndpunkt på mötet –– EU:s mäktigaste jordbruksman missar möte –– Kraven från medlemsländerna