facebooktwittermail d

500 miljoner euro i krispaket

BRYSSEL

350 miljoner euro fördelas över medlemsländerna medan 150 miljoner används för att uppmuntra minskad produktion.

I skrivande stund diskuterar EU:s jordbruksministrar fortfarande EU-kommissionens krispaket, och inga detaljer finns tillgängliga. Men det har kommit fram att totalt 500 miljoner euro ska användas för att stötta ekonomiskt pressade mjölkproducenter, och balansera marknaden.

Ska balansera marknaden

Merparten, 350 miljoner euro, fördelas mellan medlemsländerna med viss flexibilitet för dem att i sin tur dela ut till drabbade lantbrukare. Hur mycket Sverige får är inte klart.

150 miljoner ska användas för att uppnå en mer balanserad marknad genom att uppmuntra till frivillig minskning av mjölkproduktionen.

Stödbetalning i oktober

Det blir även möjligt att betala ut 70 procent av årets direktstöd redan i mitten av oktober. Om det kan göras med lägre kontrollkrav, vilket den svenska regeringen framställt som nödvändigt för att Sverige ska kunna utnyttja möjligheten, framgår inte av vad som kommit fram än så länge.

LÄS MER: Ingen Bucht på viktigt jordbruksministerråd