facebooktwittermail d

50 procent inblandning – ändå stiger dieselpriset

Tack vare reduktionsplikten är Sverige i dag mindre beroende av Ryssland. Ändå fortsatte dieselpriset upp på nya rekordnivåer.