facebooktwittermail

50 miljoner till skogsforskning

Forskningsrådet Formas delar ut närmare 50 miljoner kronor till en rad projekt. Forskarna ska bland annat undersöka Diplodiaangreppen, certifiering och biokolanvändning.

Forskarna ska bland annat undersöka kolinlagring i mossa.
Forskarna ska bland annat undersöka kolinlagring i mossa. FOTO: ULF ARONSSON

När forskare vid SLUs fakultet för skogsvetenskap får dela på närmare 50 miljoner kronor handlar det om en bred flora av projekt som stöds. Här följer ett urval:

- Biokolanvändning i boreala skogsekosystem - ett verktyg för att minska atmosfärens koldioxidhalt.

- Hur ska vi tackla de nya invasiva Diplodiaangreppen på tall.

- Hur bidrar skogscertifiering till bevarande av biodiversitet och lokalsamhällen.

- Effekter på fosfor i brukad skogsmark av helträdsavverkning, askgödsling och klimatförändringar.

- Sociala värden i skogslandskap.

- Betydelsen av skogarnas mosslager för skogens kolinlagring.

Fakta: Formas

Formas är ett statligt forskningsråd som finansieras med anslag från Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet.

Uppdraget är att främja och stödja forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

LÄS MER: Tallarna växer snabbare än man trott

LÄS MER: Kamp mot klockan för att rädda asken

ATL TV: Foto vid varje kap märker stocken