facebooktwittermail d

50 miljoner till skogsforskning

Forskningsrådet Formas delar ut närmare 50 miljoner kronor till en rad projekt. Forskarna ska bland annat undersöka Diplodiaangreppen, certifiering och biokolanvändning.

Forskarna ska bland annat undersöka kolinlagring i mossa.
Forskarna ska bland annat undersöka kolinlagring i mossa. FOTO: ULF ARONSSON

När forskare vid SLUs fakultet för skogsvetenskap får dela på närmare 50 miljoner kronor handlar det om en bred flora av projekt som stöds. Här följer ett urval:

- Biokolanvändning i boreala skogsekosystem - ett verktyg för att minska atmosfärens koldioxidhalt.

- Hur ska vi tackla de nya invasiva Diplodiaangreppen på tall.

- Hur bidrar skogscertifiering till bevarande av biodiversitet och lokalsamhällen.

- Effekter på fosfor i brukad skogsmark av helträdsavverkning, askgödsling och klimatförändringar.

- Sociala värden i skogslandskap.

- Betydelsen av skogarnas mosslager för skogens kolinlagring.

Fakta: Formas

Formas är ett statligt forskningsråd som finansieras med anslag från Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet.

Uppdraget är att främja och stödja forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

LÄS MER: Tallarna växer snabbare än man trott

LÄS MER: Kamp mot klockan för att rädda asken

ATL TV: Foto vid varje kap märker stocken